Klauzula

Informacyjna

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Socha Signage sp. z o.o. sp. k. (zwanym dalej Administratorem). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres office@sochasignage.com lub telefonując pod nr: +48 56 49 840 67.
 
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłączenie dla celów wyrażonych w zgodzie.
 
4. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne a niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożliwością realizacji celów.
 
5. Twoje dane będą przetwarzana do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do osiągnięcia celu w jakim się kontaktujesz.
 
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzać tylko upoważnieni pracownicy Administratora.
 
7. Administrator nie zamierza przekazywać twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest
Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.